IAP Mumbai

Indian Academy of Pediatrics

Mumbai

Office Bearers

OFFICE BEARERS

Dr. Nehal Shah

President

Dr. Rajesh Kasla

President Elect

Dr. Rajesh R Chokhani

Past President

Dr. Sikha Agarwal

Hon. Secretary

Dr. Amruta Shirodkar

Hon. Treasurer

RESEARCH & ACADEMIC AFFAIRS COUNCIL

Dr. Mamta Manglani

Dr. Sandeep Bavdekar

Dr. Sheikh Minhaj Ahmed

Dr. Nitin K. Shah

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

Dr. Vinay Mishra

Dr. Reepa Agrawal

Dr. Nita Jagad

Dr. Arpita Shah

Dr. Harvinder Palaha

Dr. Shrunal Kamdar

Dr. Tanushri Mukherjee

Dr. Neha Nabar

Dr. Sushma Save

Dr. Amin Kaba

Dr. Jagruti Sanghvi

TRUSTEES

Dr. Bela Verma

Dr. Bipin Shah

Dr. Pravin Mehta

Dr. Uday Pai

Dr. Vijay Tuteja

CENTRAL IAP

Dr. G V Basavaraja

National President, 2024

Dr. Yogesh Parikh

Secretary General, 2024 & 2025

Dr. Atanu Bhadra

National Treasurer, 2024 & 2025

Dr. Bela
Verma

EB-MAHARASHTRA, 2024

Scroll to Top