Past Office Bearers

YEAR PRESIDENT MOBILE EMAIL ID VICE- PRESIDENT GEN. SECRETARY TREASURER
2018 DR BELA VERMA 9820847083 drbelaverma@yahoo.co.in DR AMIN KABA DR BARKHA CHAWLA
2017 DR SAMIR DALWAI 9820026503 samyrdalwai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BARKHA CHAWLA
2016 DR SAMIR DALWAI 9820026503 samyrdalwai@gmail.com DR BELA VERMA
2015 DR UDAY PAI 9820060171 dr.udaypai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BELA VERMA
2014 DR UDAY PAI 9820060171 dr.udaypai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BELA VERMA
2013 DR SHARAT MENON 9322244868 shremenon@yahoo.com DR UDAY PAI DR SRIDHAR GANAPATHY DR BELA VERMA
2012 DR KAMLESH SHRIVATAVA NIL DR MURLIDHAR MAHAJAN DR PARAG THAMANKAR
2011 DR VIJAY TUTEJA 9820131301 drvijaytuteja@gmail.com DR ANAND K SHANDILYA DR MURLIDHAR MAHAJAN DR RAJESH R CHOKHANI
2010 DR SAILESH GUPTA 9819042213 gupta_sailesh@hotmail.com NIL DR ANAND K SHANDILYA DR RAJESH R CHOKHANI
2009 DR TANMAY AMLADI 9820269111 tanmay156@hotmail.com DR VIJAY TUTEJA DR ANAND K SHANDILYA DR SAMIR DALWAI
2008 DR DEEPAK UGRA 9820147923 deepakugra@hotmail.com DR SAILESH GUPTA DR KAMLESH SHRIVASTAVA DR SHARAT MENON
2007 DR BAKUL PAREKH 9821212887 bakulparekh@yahoo.co.in DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA DR SHARAT MENON
2006 DR MAMTA MANGLANI 9821322071 mmanglani@hotmail.com DR DEEPAK UGRA DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA
2005 DR PRAVIN MEHTA 9323797878 pravinmehta51@gmail.com DR BAKUL PAREKH DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA
2004 DR NITIN SHAH 9821037201 drnitinshah@hotmail.com DR BAKUL PAREKH DR DEEPAK UGRA DR ANAND SHANDILYA
2003 DR INDU KHOSLA 9820144593 drinduk10@gmail.com DR SAILESH GUPTA DR DEEPAK UGRA DR ANAND SHANDILYA
2002 DR BIPIN SHAH 9322280305 drbipin@live.com DR INDU KHOSLA DR SAILESH GUPTA DR DEEPAK GRA
2001 DR ROHIT AGARWAL 9821096353 drrohitag@gmail.com DR BIPIN SHAH DR SAILESH GUPTA DR INDU KHOSLA
2000 DR ARMIDA FERANDES 9821137949 armida_fernandez@yahoo.com DR R AGARWAL DR BHARAT AGARWAL DR TANMAY AMLADI
1999 DR MADHURI KULKARNI 9869524283 mvkulkarni50@rediffmail.com DR A FERNANDES DR BHARAT AGARWAL DR TANMAY AMLADI
1998 DR VASANT KHATAV 9322280631 drvakhatav@yahoo.co.in DR M KULKARNI DR NITIN SHAH DR BHARAT AGARWAL
1997 DR MAHRUKH K JOSHI 9821122462 mahrukhjoshi@yahoo.co.in DR V KHATAV DR NITIN SHAH DR BHARAT AGARWAL
1996 DR M R LOKESHWAR 9821031496 mrlokeshwar@gmail.com DR A R FERNANDEZ DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1995 DR N C JOSHI 9820209191 joshi.narayan2@gmail.com DR M R LOKESHWAR DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1994 DR P N PATNEKAR 9833948655 docpnp@yahoo.com DR N C JOSHI DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1993 DR YESHWANT K AMDEKAR 9820502368 ykasya@gmail.com DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1992 DR KUMUD P MEHTA 9930001596 mehtakumud@hotmail.com DR V K KAPOOR DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1991 DR KUMUD P MEHTA 9930001596 mehtakumud@hotmail.com DR V K KAPOOR DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1990 DR RAMESH D POTDAR 9820183454 rdpotdar@snehamrc.com DR M N MEHTA DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1989 DR NARSING B KUMTA 9820765190 nbkumta@gmail.com DR K P MEHTA DR P N PATNEKAR DR SWWATI BHAVE
1988 DR MEENA DESAI 9821435338 drmeenadesai@gmail.com DR G S HATHI DR R M JOSHI DR P N PATNEKAR
1987 DR R P AGARWAL 24999316 sonalraj08@yahoo.com DR K N SHAH DR R M JOSHI DR P N PATNEKAR
1986 DR R P AGARWAL 24999316 sonalraj08@yahoo.com DR MEENA DESAI DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR
1985 DR BANSARI MANIAR 9819623726 no email id DR R P AGARWAL DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR
1984 (founder) DR BANSARI MANIAR 9819623726 no email id DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR