Past Office Bearers

YEAR PRESIDENT MOBILE EMAIL ID VICE- PRESIDENT GEN. SECRETARY TREASURER
2021 Dr. VINAY H. JOSHI 9320608666 DR SUSHMA SAVE DR AMRUTA SHIRODKAR
2020 Dr VINAY H. JOSHI 9320608666 DR SUSHMA SAVE DR YASHWANT GABHALE
2019 DR BELA VERMA 9820847083 drbelaverma@yahoo.co.in DR AMIN KABA DR YASHWANT GABHALE
2018 DR BELA VERMA 9820847083 drbelaverma@yahoo.co.in DR AMIN KABA DR BARKHA CHAWLA
2017 DR SAMIR DALWAI 9820026503 samyrdalwai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BARKHA CHAWLA
2016 DR SAMIR DALWAI 9820026503 samyrdalwai@gmail.com DR BELA VERMA
2015 DR UDAY PAI 9820060171 dr.udaypai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BELA VERMA
2014 DR UDAY PAI 9820060171 dr.udaypai@gmail.com DR SUSHANT MANE DR BELA VERMA
2013 DR SHARAT MENON 9322244868 shremenon@yahoo.com DR UDAY PAI DR SRIDHAR GANAPATHY DR BELA VERMA
2012 DR KAMLESH SHRIVATAVA NIL DR MURLIDHAR MAHAJAN DR PARAG THAMANKAR
2011 DR VIJAY TUTEJA 9820131301 drvijaytuteja@gmail.com DR ANAND K SHANDILYA DR MURLIDHAR MAHAJAN DR RAJESH R CHOKHANI
2010 DR SAILESH GUPTA 9819042213 gupta_sailesh@hotmail.com NIL DR ANAND K SHANDILYA DR RAJESH R CHOKHANI
2009 DR TANMAY AMLADI 9820269111 tanmay156@hotmail.com DR VIJAY TUTEJA DR ANAND K SHANDILYA DR SAMIR DALWAI
2008 DR DEEPAK UGRA 9820147923 deepakugra@hotmail.com DR SAILESH GUPTA DR KAMLESH SHRIVASTAVA DR SHARAT MENON
2007 DR BAKUL PAREKH 9821212887 bakulparekh@yahoo.co.in DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA DR SHARAT MENON
2006 DR MAMTA MANGLANI 9821322071 mmanglani@hotmail.com DR DEEPAK UGRA DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA
2005 DR PRAVIN MEHTA 9323797878 pravinmehta51@gmail.com DR BAKUL PAREKH DR TANMAY AMLADI DR KAMLESH SHRIVASTAVA
2004 DR NITIN SHAH 9821037201 drnitinshah@hotmail.com DR BAKUL PAREKH DR DEEPAK UGRA DR ANAND SHANDILYA
2003 DR INDU KHOSLA 9820144593 drinduk10@gmail.com DR SAILESH GUPTA DR DEEPAK UGRA DR ANAND SHANDILYA
2002 DR BIPIN SHAH 9322280305 drbipin@live.com DR INDU KHOSLA DR SAILESH GUPTA DR DEEPAK GRA
2001 DR ROHIT AGARWAL 9821096353 drrohitag@gmail.com DR BIPIN SHAH DR SAILESH GUPTA DR INDU KHOSLA
2000 DR ARMIDA FERANDES 9821137949 armida_fernandez@yahoo.com DR R AGARWAL DR BHARAT AGARWAL DR TANMAY AMLADI
1999 DR MADHURI KULKARNI 9869524283 mvkulkarni50@rediffmail.com DR A FERNANDES DR BHARAT AGARWAL DR TANMAY AMLADI
1998 DR VASANT KHATAV 9322280631 drvakhatav@yahoo.co.in DR M KULKARNI DR NITIN SHAH DR BHARAT AGARWAL
1997 DR MAHRUKH K JOSHI 9821122462 mahrukhjoshi@yahoo.co.in DR V KHATAV DR NITIN SHAH DR BHARAT AGARWAL
1996 DR M R LOKESHWAR 9821031496 mrlokeshwar@gmail.com DR A R FERNANDEZ DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1995 DR N C JOSHI 9820209191 joshi.narayan2@gmail.com DR M R LOKESHWAR DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1994 DR P N PATNEKAR 9833948655 docpnp@yahoo.com DR N C JOSHI DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1993 DR YESHWANT K AMDEKAR 9820502368 ykasya@gmail.com DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI DR MAMTA MANGLANI
1992 DR KUMUD P MEHTA 9930001596 mehtakumud@hotmail.com DR V K KAPOOR DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1991 DR KUMUD P MEHTA 9930001596 mehtakumud@hotmail.com DR V K KAPOOR DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1990 DR RAMESH D POTDAR 9820183454 rdpotdar@snehamrc.com DR M N MEHTA DR P N PATNEKAR DR M K JOSHI
1989 DR NARSING B KUMTA 9820765190 nbkumta@gmail.com DR K P MEHTA DR P N PATNEKAR DR SWWATI BHAVE
1988 DR MEENA DESAI 9821435338 drmeenadesai@gmail.com DR G S HATHI DR R M JOSHI DR P N PATNEKAR
1987 DR R P AGARWAL 24999316 sonalraj08@yahoo.com DR K N SHAH DR R M JOSHI DR P N PATNEKAR
1986 DR R P AGARWAL 24999316 sonalraj08@yahoo.com DR MEENA DESAI DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR
1985 DR BANSARI MANIAR 9819623726 no email id DR R P AGARWAL DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR
1984 (founder) DR BANSARI MANIAR 9819623726 no email id DR G.S.HATHI DR P N PATNEKAR