IAP Mumbai

Indian Academy of Pediatrics

Mumbai

Past Office Bearers

Year President Mobile Email ID Vice- President Gen. Secretary Treasurer
2023
Dr. Rajesh Chokhani
-
rajeshchokhani@gmail.com
-
Dr. Nehal Shah
Dr. Amruta Shirodkar
2022
Dr. Rajesh Chokhani
-
rajeshchokhani@gmail.com
-
Dr. Nehal Shah
Dr. Amruta Shirodkar
2021
Dr. Vinay H. Joshi
9320608666
-
-
Dr. Sushma Save
Dr. Amruta Shirodkar
2020
Dr. Vinay H. Joshi
9320608666
-
-
Dr. Sushma Save
Dr. Yashwant Gabhale
2019
Dr. Bela Verma
9820847083
drbelaverma@yahoo.co.in
-
Dr. Amin Kaba
Dr. Yashwant Gabhale
2018
Dr. Bela Verma
9820847083
drbelaverma@yahoo.co.in
-
Dr. Amin Kaba
Dr. Barkha Chawla
2017
Dr. Samir Dalwai
9820026503
samyrdalwai@gmail.com
-
Dr. Sushant Mane
Dr. Barkha Chawla
2016
Dr. Samir Dalwai
9820026503
samyrdalwai@gmail.com
-
-
Dr. Bela Verma
2015
Dr. Uday Pai
9820060171
dr.udaypai@gmail.com
-
Dr. Sushant Mane
Dr. Bela Verma
2014
Dr. Uday Pai
9820060171
dr.udaypai@gmail.com
-
Dr. Sushant Mane
Dr. Bela Verma
2013
Dr. Sharat Menon
9322244868
shremenon@yahoo.com
Dr. Uday Pai
Dr. Sridhar Ganapathy
Dr. Bela Verma
2012
Dr. Kamlesh Shrivatava
-
-
-
Dr. Murlidhar Mahajan
Dr. Parag Thamankar
2011
Dr Vijay Tuteja
9820131301
drvijaytuteja@gmail.com
Dr Anand K Shandilya
Dr Murlidhar Mahajan
Dr Rajesh R Chokhani
2010
Dr Sailesh Gupta
9819042213
gupta_sailesh@hotmail.com
-
Dr Anand K Shandilya
Dr Rajesh R Chokhani
2009
Dr Tanmay Amladi
9820269111
tanmay156@hotmail.com
Dr Vijay Tuteja
Dr Anand K Shandilya
Dr Samir Dalwai
2008
Dr Deepak Ugra
9820147923
deepakugra@hotmail.com
Dr Sailesh Gupta
Dr Kamlesh Shrivastava
Dr Sharat Menon
2007
Dr Bakul Parekh
9821212887
bakulparekh@yahoo.co.in
Dr Tanmay Amladi
Dr Kamlesh Shrivastava
Dr Sharat Menon
2006
Dr Mamta Manglani
9821322071
mmanglani@hotmail.com
Dr Deepak Ugra
Dr Tanmay Amladi
Dr Kamlesh Shrivastava
2005
Dr Pravin Mehta
9323797878
pravinmehta51@gmail.com
Dr Bakul Parekh
Dr Tanmay Amladi
Dr Kamlesh Shrivastava
2004
Dr Nitin Shah
9821037201
drnitinshah@hotmail.com
Dr Bakul Parekh
Dr Deepak Ugra
Dr Anand Shandilya
2003
Dr Indu Khosla
9820144593
drinduk10@gmail.com
Dr Sailesh Gupta
Dr Deepak Ugra
Dr Anand Shandilya
2002
Dr Bipin Shah
9322280305
drbipin@live.com
Dr Indu Khosla
Dr Sailesh Gupta
Dr Deepak Gra
2001
Dr Rohit Agarwal
9821096353
drrohitag@gmail.com
Dr Bipin Shah
Dr Sailesh Gupta
Dr Indu Khosla
2000
Dr Armida Ferandes
9821137949
armida_fernandez@yahoo.com
Dr R Agarwal
Dr Bharat Agarwal
Dr Tanmay Amladi
1999
Dr Madhuri Kulkarni
9869524283
mvkulkarni50@rediffmail.com
Dr A Fernandes
Dr Bharat Agarwal
Dr Tanmay Amladi
1998
Dr Vasant Khatav
9322280631
drvakhatav@yahoo.co.in
Dr M Kulkarni
Dr Nitin Shah
Dr Bharat Agarwal
1997
Dr Mahrukh K Joshi
9821122462
mahrukhjoshi@yahoo.co.in
Dr V Khatav
Dr Nitin Shah
Dr Bharat Agarwal
1996
Dr M R Lokeshwar
9821031496
mrlokeshwar@gmail.com
Dr A R Fernandez
Dr M K Joshi
Dr Mamta Manglani
1995
Dr N C Joshi
9820209191
joshi.narayan2@gmail.com
Dr M R Lokeshwar
Dr M K Joshi
Dr Mamta Manglani
1994
Dr P N Patnekar
9833948655
docpnp@yahoo.com
Dr N C Joshi
Dr M K Joshi
Dr Mamta Manglani
1993
Dr Yeshwant K Amdekar
9820502368
ykasya@gmail.com
Dr P N Patnekar
Dr M K Joshi
Dr Mamta Manglani
1992
Dr Kumud P Mehta
9930001596
mehtakumud@hotmail.com
Dr V K Kapoor
Dr P N Patnekar
Dr M K Joshi
1991
Dr Kumud P Mehta
9930001596
mehtakumud@hotmail.com
Dr V K Kapoor
Dr P N Patnekar
Dr M K Joshi
1990
Dr Ramesh D Potdar
9820183454
rdpotdar@snehamrc.com
Dr M N Mehta
Dr P N Patnekar
Dr M K Joshi
1989
Dr Narsing B Kumta
9820765190
nbkumta@gmail.com
Dr K P Mehta
Dr P N Patnekar
Dr Swwati Bhave
1988
Dr Meena Desai
9821435338
drmeenadesai@gmail.com
Dr G S Hathi
Dr R M Joshi
Dr P N Patnekar
1987
Dr R P Agarwal
24999316
sonalraj08@yahoo.com
Dr K N Shah
Dr R M Joshi
Dr P N Patnekar
1986
Dr R P Agarwal
24999316
sonalraj08@yahoo.com
Dr Meena Desai
Dr G.S.Hathi
Dr P N Patnekar
1985
Dr Bansari Maniar
9819623726
-
Dr R P Agarwal
Dr G.S.Hathi
Dr P N Patnekar
1984 (Founder)
Dr Bansari Maniar
9819623726
-
-
Dr G.S.Hathi
Dr P N Patnekar
Scroll to Top